فرم ورود به پنل
ثبت نام
رمز عبور را فراموش کرده ام ؟
دعوتنامه استرالیا
امتیاز 5 از 5 از بین 434 امتیاز دهنده به اطلاعات مفید استرالیا

دعوتنامه استرالیا

افرادی که دارای ویزای اقامت دائم و یا شهروندی در استرلیا هستند و همچنین دو سال از خذ آن می گذرد، می توانند برای اقوام نزدیک و درجه یک خود درخواست دعوتنامه استرلیا بدهند. برای این کار حتما باید فرم مورد نظر (1149) را پر و مهر و امضا کرده، وارد پرونده خود کنید. 

دعوتنامه استرلیا هم می تواند از طرف اقوام و یا آشنایان برای افراد صادر شود و هم می تواند از طرف ارگان ها به منظور دعوت به همکاری شغلی و یا علمی، شرکت در همایش ها، خرید، بازدید و مانند آن ها ارسال شود. دعوتنامه استرلیا اگر رسمی باشد، بیان کننده تامین هزینه های اقامت فرد مدعی و اثبات کننده وجود شرایط اقتصادی مناسب برای تقبل هزینه های آن فرد، از سوی دعوت کننده ای است که می تواند شخص حقوقی و یا حقیقی باشد.

یکی از مهم ترین شرایطی که فرد دعوت کننده باید داشته باشد تمکن مالی در دعوتنامه استرلیا می باشد. اثبات آن بسیار مهم می باشد و باید قید شود که تمام هزینه های فرد دعوت شونده در مدت اقامت در استرلیا توسط وی پرداخت می شود. همچنین بسیار مهم است که چه تعداد افراد با دعوتنامه استرلیا دعوت می شوند و بسته به تعداد آن ها کف درآمدی فرد دعوت کننده تغییر می کند. افراد دعوت شونده در صورتی که فرد دعوت کننده نتواند از پس هزینه های مالی و اثبات تمکن مالی برآید می تواند با ارائه مدارک بیشتر بر تعیین شرایط آن تاثیر بگذارد. هر دعوتنامه استرلیا دارای مدت زمان تعیین شده می باشد که نشان دهنده تمکن مالی دعوت کننده تا آن زمان برای دعوت شونده می باشد.

دعوتنامه استرلیا انواع مختلفی دارد از جمله:

• دعوتنامه توریستی استرلیا

• دعوتنامه کاری استرلیا

• دعوتنامه خویشاوندی و خانوادگی استرلیا

• دعوتنامه تجاری استرلیا

• دعوتنامه نمایشگاهی استرلیا

دارندگان دعوتنامه استرلیا باید توجه داشته باشند که این مدرک به معنای اجازه ورود به استرلیا نمی باشد و حتما باید ویزا استرلیا را دریافت کرد. دعوتنامه تنها می تواند در تسریع این پروسه تاثیر گذار باشد. 

 

درج نظر